Cảm ơn!

Bạn Đã Nhận Được 1 Chiếc Màn Miễn Phí

Tiền ship được cấu thành bởi: Tiền cước + Tiền COD 

XÁC NHẬN

Do vậy nếu bạn còn lăn tăn về tiền Ship thì chọn: Hủy đơn hàng

Ở đây: Mình thu đồng giá 45K, xa gần, tp, huyện, cước như nhau