Cảm ơn!

Bạn đã thực hiện đơn hàng

Nhân viên CSKH sẽ liên hệ để chốt đơn với khách hàng sau ít phút nữa. Xin trân trọng cám ơn

Mã đơn hàng của bạn là: 

984

Bạn được mua sản phẩm này với giá là:

2.450.000đ

SATEEN