Cảm ơn!

Bạn đã thực hiện đơn hàng

Nếu bạn đồng ý, vui lòng bấm vào nút xác nhận đơn hàng

Mã đơn hàng của bạn là: 

984

Bạn được mua sản phẩm này với giá là:

690.000đ

XÁC NHẬN

NN